Bic Grip Roller Chrome
a partir de 0,58 � / Min 500 ex.
Bic Grip Roller Gold
a partir de 0,64 � / Min 500 ex.
Bic Intensity Gel Clic
a partir de 0,98 � / Min 500 ex.
Bic Triumph 537R
a partir de 0,67 � / Min 500 ex.
Bic XS Finestyle
a partir de 0,67 � / Min 500 ex.